6-daagse training

CB-312 “Specialist noodverlichtings
deskundige gevorderden

Opleiding Specialist noodverlichting

Inhoud:

Bij spanningsuitval van het openbare net of een andere calamiteit valt in gebouwen de verlichting uit.
Netonafhankelijke noodverlichting zorgt er dan voor dat de aanwezige personen processen kunnen afsluiten om daarna veilig het gebouw te verlaten. In het bijzonder in gebouwen waar veel mensen aanwezig zijn schuilt het gevaar van paniek door de optredende desoriëntatie bij plotseling optredende duisternis.

In dit geval stelt een duidelijke vluchtroutesignalering en met een eventuele noodverlichting de aanwezigen in staat om veilig via de aangewezen vluchtroutes het gebouw te verlaten.

Deze 6-daagse gaat inhoudelijk verder dan de wettelijke eisen en kiest in ontwerp en uitvoering voor een hoger kwaliteitsniveau voor noodverlichting.

In de diverse cursusdagen komen wettelijke kaders, normen, aanbevelingen en randvoorwaarden voor het ontwerpen en installeren van noodverlichtingsinstallaties en vluchtroutesignaleringen en de ter beschikking staande systemen aan de orde.

Als onderdeel van de in bedrijfstellingsprocedure wordt aandacht besteed aan het toepassen van een checklist, het opzetten van een logboek en het verrichten van controlemetingen. De cursus is bedoeld voor organisaties en personen die verantwoordelijk zijn voor ontwerp en voor personen in de opdrachtgeversfeer als (gedelegeerd) installatieverantwoordelijke, monteurs en toezicht beherende instanties (gemeente/ brandweer).

Deze 6-daagse cursus omschrijft hoe op uniforme en consistente wijze de noodverlichtingsinstallatie en de vluchtroute aanduiding in gebouwen kan worden ontworpen en geïnstalleerd. Deze cursus gaat inhoudelijk verder dan de wettelijke eisen en kiest in ontwerp en uitvoering voor een hoger kwaliteitsniveau voor noodverlichting.

Speciale ruimten zoals tunnels vallen buiten het bestek van de publicatie.

Voor het structureren van de informatie is gebruik gemaakt van het Model Kwaliteitsbeheersing Installatietechniek. De MKI-structuur is een instrument voor het beheersen van het voortbrengingsproces van installaties en levert voor elke fase van het proces de vereiste informatie aan partijen om een goede combinatie van gebouw en de geselecteerde noodverlichtings- en vluchtrouteaanduidingsinstallatie te kunnen realiseren. In de MKI-structuur wordt het proces verdeeld in 5 fasen:

I Programmafase

II Ontwerpfase

III Uitwerkingsfase

IV Realisatiefase

V Onderhoudsfase

Doelgroep

Doelgroep: – Gemeenten – Installatiebedrijven – Contractbeheerders – Installatieverantwoordelijke – projectleiders, projectbegeleiders, projectmanager – Overheid – Omgevingsvergunningloket – Milieudiensten – Groothandels – Fabrikanten – Lichtadviseurs

Doel

Na het volgen van deze cursus:

Gewenste
voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig Training CB-001 is een vereiste. Laptop is een vereiste.

Neem contact met ons op

+31 (0)6 55520442

training CB-312