6-daagse training

CB-312 “Specialist noodverlichtings
deskundige gevorderden

Opleiding Specialist noodverlichting

Inhoud:

Bij spanningsuitval van het openbare net of een andere calamiteit valt in gebouwen de verlichting uit.
Netonafhankelijke noodverlichting zorgt er dan voor dat de aanwezige personen processen kunnen afsluiten om daarna veilig het gebouw te verlaten. In het bijzonder in gebouwen waar veel mensen aanwezig zijn schuilt het gevaar van paniek door de optredende desoriëntatie bij plotseling optredende duisternis.

In dit geval stelt een duidelijke vluchtroutesignalering en met een eventuele noodverlichting de aanwezigen in staat om veilig via de aangewezen vluchtroutes het gebouw te verlaten.

Deze 6-daagse gaat inhoudelijk verder dan de wettelijke eisen en kiest in ontwerp en uitvoering voor een hoger kwaliteitsniveau voor noodverlichting.

In de diverse cursusdagen komen wettelijke kaders, normen, aanbevelingen en randvoorwaarden voor het ontwerpen en installeren van noodverlichtingsinstallaties en vluchtroutesignaleringen en de ter beschikking staande systemen aan de orde.

Als onderdeel van de in bedrijfstellingsprocedure wordt aandacht besteed aan het toepassen van een checklist, het opzetten van een logboek en het verrichten van controlemetingen. De cursus is bedoeld voor organisaties en personen die verantwoordelijk zijn voor ontwerp en voor personen in de opdrachtgeversfeer als (gedelegeerd) installatieverantwoordelijke, monteurs en toezicht beherende instanties (gemeente/ brandweer).

Deze 6-daagse cursus omschrijft hoe op uniforme en consistente wijze de noodverlichtingsinstallatie en de vluchtroute aanduiding in gebouwen kan worden ontworpen en geïnstalleerd. Deze cursus gaat inhoudelijk verder dan de wettelijke eisen en kiest in ontwerp en uitvoering voor een hoger kwaliteitsniveau voor noodverlichting.

Speciale ruimten zoals tunnels vallen buiten het bestek van de publicatie.

Voor het structureren van de informatie is gebruik gemaakt van het Model Kwaliteitsbeheersing Installatietechniek. De MKI-structuur is een instrument voor het beheersen van het voortbrengingsproces van installaties en levert voor elke fase van het proces de vereiste informatie aan partijen om een goede combinatie van gebouw en de geselecteerde noodverlichtings- en vluchtrouteaanduidingsinstallatie te kunnen realiseren. In de MKI-structuur wordt het proces verdeeld in 5 fasen:

I Programmafase

II Ontwerpfase

III Uitwerkingsfase

IV Realisatiefase

V Onderhoudsfase

Doelgroep

Doelgroep: – Gemeenten – Installatiebedrijven – Contractbeheerders – Installatieverantwoordelijke – projectleiders, projectbegeleiders, projectmanager – Overheid – Omgevingsvergunningloket – Milieudiensten – Groothandels – Fabrikanten – Lichtadviseurs

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Het ontwerpen van een noodverlichtings- en vluchtrouteaanduidingsinstallatie verloopt volgens een herhalend en optimaliserend proces, waarbij steeds een terugkoppeling naar uitgangspunten en eisen wordt gemaakt. U leert door diverse schema’s het ontwerpproces globaal weergegeven. In de training wordt hierop een nadere toelichting en terugkoppelingen gegeven.
 • In deze cursus zijn de ontwerptechnische, materiaaltechnische- en montagetechnische kwaliteitseisen en de eisen te stellen aan het beheren van een noodverlichting en vluchtrouteaanduiding onderscheiden in drie categorieën. Deze kunt u hierna gemakkelijk beheersen en uitvoeren in uw dagelijkse werkzaamheden.
 • U kunt lichtberekeningen DIALux evo noodverlichting vervaardigen, waardoor u voorkomt dat er problematiek wordt veroorzaakt bij de oplevering van de noodstroomvoorziening. In deze tijd kunnen wij NIET altijd meer uit gaan van spacingtabellen van leveranciers.
 • U leert hoe u kwaliteitseisen kan inzetten, dit zijn privaatrechtelijke eisen en normen en zijn onder meer afgeleid van de eisen van bijvoorbeeld privaatrechtelijke garantie-instituten. Kwaliteitseisen dienen als aanvulling op de wettelijke eisen en garanderen de kwaliteit van de noodverlichtingsinstallatie. Het tot stand komen van deze cursus, de docent is van mening dat aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de training altijd moet worden voldaan om een veilige installatie te kunnen leveren.
 • U leert Aanvullende kwaliteitseisen. Aanvullende kwaliteitseisen hebben veelal betrekking op het te realiseren van een (hogere) veiligheidsniveau. Aanvullende kwaliteitseisen zijn facultatief en worden in overleg tussen opdrachtgever/gebruiker en opdrachtnemer privaatrechtelijk vastgesteld.
 • U leert hoe u de verlichtingssterkte kan meten m.b.t. opleveringen, meten = weten.

Gewenste
voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig Training CB-001 is een vereiste. Laptop is een vereiste.

Neem contact met ons op

+31 (0)6 55520442

training CB-312

 • 6-daagse cursus
 • 1.300,- (Exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal en koffie/lunch)
 • 6 dagen (niet-aaneengesloten) 12 dagdelen
 • Maximaal: 6 lesplaatsen
 • Woerden, 16, 23, 30 september, 7, 14 en 21 oktober 2020