CB-310 Basisopleiding voor binnenverlichting, buitenverlichting en noodverlichting

Van Basiskennis tot Lichtontwerp

De deelnemers leren de volgende onderwerpen:

In september zal deze cursus via Skype plaatsvinden. 

Doelgroep

Werknemer en verantwoordelijke van alle utilitaire bedrijven (b.v. techniek, planning, installatiebranche, facility management, handel, onderhoud etc.), die reeds in de lichtbranche werken of hun horizon willen vergroten;

Personen, die in de lichtbranche willen werken of dit als doelstelling hebben, of die een bepaalde beroepservaring hebben (b.v. employees vanuit de elektrotechniek, groothandel elektrotechniek of energieadviseur);

Personen, die al met de verlichtingstechniek of lichtontwerpen te maken hebben (b.v. architecten, ingenieur, lichtontwerper, technische bureaus, medewerkers elektrotechnische groothandel, institutionele of overheidsemployees respectievelijk meet- of bewakingsorganisaties). U wilt meer rendement halen uit uw deskundigheid teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen de verlichtingsbranche.

Met het volgen van deze speciale cursus kunt u in de praktijk beter scoren en door vergaarde kennis uw zelfbewustzijn versterken. U bent een deskundige voor verlichting binnen uw bedrijf en kan na het volgen van deze cursus de kennis en kunde ook uitdragen in de verlichtingsbranche.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u uw kennis in licht- en verlichting dusdanig verhoogd dat u beter kunt omgaan met vaktermen, met fabrikanten kunt praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten, besturingen en energiebesparing doelstellingen.
 • Kunt u naar uw klant toe adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van verlichting en lichtbronnen.
 • Heeft u kennis heeft van alle normen die betrekking hebben op verlichting
 • Kunt u een lichtberekening maken met behulp van de DIALUX rendementsmethode
 • Kunt u invulling geven aan klantenwensen betreffende verlichtingsstudies en uitkomsten
 • Bent u in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij een verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding

Inhoud

Dag 1:

 • Licht en verlichting Energieakkoord 2020, welke erkende maatregelen moeten er per branche genomen worden?
 • Dynamische led-verlichting LED- verlichting
 • Kleurkarakteristieken van lichtbronnen – wat is nieuw met de komst van led?
 • Verblinding van lichtbronnen – anders met led?
 • Levensduur definitie van lichtbronnen – en hoe zit dat met led?
 • Onderhoudsfactor

Lichtontwerp

 • Wettelijke verplichtingen: welzijnswet, norm voor werkplekverlichting, EPB
 • CE, keurmerken en Europese regelgeving
 • Bijzondere eisen rond kijkrichting, temperatuur, stof, vocht, stroboscopische effecten, verkleuring, glasbreuk, …
 • Valkuilen bij lichtberekeningen – wat moet er zeker ook in het bestek staan
 • Hoe lees en vergelijk je lichtstudies?
 • EIA subsidie 
 • NEN-EN 12464-1 binnenverlichtingsnorm

Lichttechnologie: Energiebesparing met beter licht

 • Daglichttoetreding (daglicht berekeningen DIALux evo)
 • Verlichtingsinstallatie
 • Efficiënte lichtbronnen
 • Wat is led en wat zijn de huidige specificaties?SWOT analyse van led
 • Optieken/armaturen met een hoog rendement
 • Welke led-componenten maken een led-verlichtingssysteem betrouwbaar
 • Optimalisatie van de lichtuitstraling, goed lichtplan

Case vervaardigen eenvoudige lichtontwerp op basis van de L70/ L80 en L90 (bewustwording creëren van LED-verlichting) 

Dag 2:

Start met DIALux evo 8.2 om een eenvoudige kantoorruimte te vervaardigen aan de hand van de geleerde stof op dag 1 Uitgangspunt is LED-verlichting en de NEN-EN 12464-1 Loodrechte verlichtingssterkte Verticale verlichtingssterkte Cilindrische verlichtingssterkte Plafond en muur berekeningen volgens de NEN-EN 12464-1 Onderhoudsfactor Controleren van lichtberekeningen van derden

Case vervaardigen

Dag 3: Hoe vervaardig je een PvE (Programma van Eisen) en een kwaliteitslichtberekening:

Lichtplan vervaardigen conform NEN 12464-1 en -2 en NEN 3087  in DIALux evo 8.2 utiliteit kantoorlandschap dag 3 t/m 4

Dag 4: Vervolg dag 3

Lichtplan vervaardigen conform NEN 12464-1 en -2 en NEN 3087  in DIALux evo 8.2 utiliteit kantoorlandschap dag 3 t/m 4

Dag 5: Lichtplan vervaardigen buitenomgeving, terreinverlichting en richtlijnen lichthinder wet NSVV, uitvoering DIALux evo 8.2

Dag 6:

Noodverlichting basiskennis, wetgeving, normen en aanbevelingen, projecteren volgens Bouwbesluit 2012.
Casus projecteren volgens bodemniveau Bouwbesluit 2012, vluchtroute aanduidingen en vluchtroute verlichting

Dag 7:

Noodverlichting basiskennis, NEN-EN 1838, projecteren volgens kwaliteitsnorm NEN-EN 1838.
Casus projecteren volgens kwaliteitsniveau NEN-EN 1838, vluchtroute aanduidingen en vluchtroute verlichting

Dag 8: Lichtnorm – NEN 1891 meetmethoden voor verlichting en luminantie (2016) Praktijk metingen verlichtingssterkte Praktijk metingen verticale verlichtingssterkte Praktijk metingen luminantie/ licht hinder Praktijk metingen spectrale meting op diverse lichtbronnen Casus alle bovengenoemde metingen verrichten individueel

Eindopdracht na de 8 dagen:

Nieuwe casus utiliteit vervaardigen binnen- en buitenverlichting inclusief noodverlichting in DIALux evo 8.2 met een bijbehorende rapportage (PvE, Programma van Eisen). Daarnaast worden in deze training 3 maal een officieel tentamen afgenomen,

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven. Er wordt u kennis aangereikt van de modernste verlichtingssystemen en toestellen om een complete indruk te verkrijgen over de stand van zaken in licht, (dynamische)verlichting, regelsystemen, noodverlichting, LED systemen, smart-LED systemen en berekeningssoftware. Hierdoor bent u in staat een goed lichtplan te vervaardigen. Onze traingingen bestaat uit theorie, praktijk en beleving. Vervolgens moet u een aantal cases vervaardigen welke betrekking hebben op de lesstof. U ontvangt na de training een certificaat. Deze training is een basistraining waarna u in staat bent om verdere applicatie trainingen te kunnen volgen. U beheerst de basis verlichtingstechniek voor zowel binnen- als buitenverlichting en noodverlichting. Zo kunt u verder doorstromen naar 1 van onze andere gespecialiseerde trainingen. Laptop is een vereiste.

Gewenste voorkennis

Neem contact met ons op

+31 (0)6 555 20 442

cursus CB-310